Čo sú práva spotrebiteľa

Možno ste si toho neboli vedomí, ale ako kupujúci v krajinách EÚ máte rôzne zákonné práva na nákup. Tu je niekoľko užitočných tipov, aké sú práva spotrebiteľov. Pravidlo uvádza, že každý výrobok musí zodpovedať opisu bez ohľadu na to, či je tovar opísaný predávajúcim alebo či je jeho opis uvedený na obale, etikete alebo v reklame vrátane všetkých obrázkov tovaru.

Produkt musí hovoriť za svojím účelom, či už je to všeobecný účel alebo konkrétny účel, ktorý ste uviedli pri nákupe.

Výrobok by mal mať uspokojivú kvalitu, čo znamená, že tovar musí byť v dobrom stave, musí mať uspokojivý vzhľad a povrchovú úpravu, musí byť bezpečný na používanie, bez vád alebo nedostatkov a musí trvať určitý čas. Okrem toho, ak vám bola ukázaná vzorka látky alebo predložky, musí byť dodaný tovar vhodný.


Ak kupujete tovar, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky, máte právo ho vrátiť a uplatniť nárok na vrátenie peňazí. Nemusíte akceptovať náhradnú kópiu ani opravovať originál. Musíte iba reagovať v primeranom čase.

Ak sa topánky uvoľnia prvýkrát, keď sa nosia počas daždivého počasia, hovoria, že nezodpovedajú ich účelu, ale ak ich budete nosiť počas povodne a vymeškáte, nebude to dôvod na reklamáciu.

Obchodník nezodpovedá za očakávané opotrebenie spôsobené používaním produktu, ani za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo použitím.


Nevyžiadaný tovar

Ak vám niekto pošle tovar, ktorý ste si neobjednali, nemusíte sa zaň vracať ani platiť. Keď sa spoločnosti snažia vyzbierať tovar, ktorý nebol objednaný, pracujú v rozpore so zákonom. Ak sa tak stane, obráťte sa na vedúceho obchodu.

Nakupujte online alebo katalóg


Nákup online, katalóg alebo televízny predaj znamenajú osobitné práva, ktoré sa vzťahujú iba na tovar vyrobený v Európe. Preto musí existovať lehota na zrušenie objednávky. Ak vám to v tomto prípade nepovedali, lehota na zrušenie sa predlžuje na tri mesiace.

Musíte vrátiť tovar v rovnakom stave, v akom ste ho dostali, a vrátenie peňazí by malo nasledovať do 30 dní. Tieto pravidlá sa však nevzťahujú na aukcie online, tovar rýchlo podliehajúci skaze, denníky alebo časopisy ani na počítačový softvér, DVD alebo zvuk, ak je produkt otvorený alebo ak je originál poškodený.

Autor: Tajana, Foto: wavebreakmedia/ Shutterstock

Súdny dvor: garantovanie práv spotrebiteľov v rámci EÚ (Apríl 2021)