Rodina, rodičia

Ako si najať pestúnku

Ako si najať pestúnku

Zverenie svojho milovaného dieťaťa niekomu inému je pre vás a pre neho obrovským krokom a obaja si vyžadujú čas, aby sa prispôsobili. Pre vás to spôsobuje rôzne emócie, od starostí až po smútok alebo...